Tuesday, February 8, 2011

Ayat Kunci Penembusan Alam Ghaib Tok Awang Ngah

Allahhu yatawaffal anfusahina mau-tihawallati lamtamut fi-manamiha fayumsikullati qodho 'alaihalmau-tawayursilul ukhro ila-ajalim musammam, inna fi-zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun.9Surah Az-Zumar 39:42)
Ertinya:
Allah memegang jiwa (Orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati diwaktu tidurnya;maka Dia tahan jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan.Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.

No comments:

Post a Comment